افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
سینمای مستند و داستانی قابل تفکیک نیستند ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
مستند- انیمیشن «کاغذ پاره‌ها»

سینمای مستند و داستانی قابل تفکیک نیستند

سینمای بدنه چرخه حیات اقتصادی سینما را می‌چرخاند و سینمای هنری ویترین اصلی افتخارات سینمایی کشور است و باید از هر دو اینها حمایت کرد.