افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
خوشنویسی ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت شد ۲۶ آذر ۱۴۰۰
در اجلاس میراث ناملموس یونسکو؛

خوشنویسی ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت شد

ثبت این پرونده ملی ضمن تأیید دستاوردهای فرهنگی نهادهای متولی خوشنویسی ایران اعم از نهادهای دولتی و به ویژه مردم نهاد؛ خوشنویسی ایران را به ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس رسانده است.