افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
بیایید به هم فرصت بدهیم که آمریکا دوباره در جهان احترام پیدا کند ۱۸ آبان ۱۳۹۹
جو بایدن ریییس جمهور جدید آمریکا عنوان کرد ؛

بیایید به هم فرصت بدهیم که آمریکا دوباره در جهان احترام پیدا کند

امشب، کل جهان به آمریکا چشم دوخته و به اعتقاد من آمریکا در روزهای خوبش چراغی برای جهانیان است.