افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
تقویت ظرفیت نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای سوخت رسان غول پیکر آمریکایی ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
تحلیل نشنال اینترست درباره نگاه صهیونیستها به مقابله نظامی با تهران؛

تقویت ظرفیت نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای سوخت رسان غول پیکر آمریکایی

دلیل اسرائیل از خرید هواپیماهای سوخت رسان غول پیکر آمریکایی تأمین سوخت جنگنده  اف-۳۵ برای رسیدن به ایران است.