افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
آیا پروژه های انتقال آب خوزستان محرمانه هستند! ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
عضو هیات رییسه مجلس عنوان کرد ؛

آیا پروژه های انتقال آب خوزستان محرمانه هستند!

غصه آور است که دام مردم و میلیون‌ها آبزی در هورالعظیم از بین رفته و گریه آور است که ۵ سد بزرگ وجود داشته باشد من به سفر پوپولیستی برخی معاونین وزرا بدون اختیار هیچ امیدی ندارم.

غارتگران اجازه ندادند صدای بحرانِ خوزستان شنیده شود/ وضعیتِ امروز ایران محصولِ به بار نشستنِ سوءمدیریت گسترده در کشور است ۳۱ تیر ۱۴۰۰
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد ؛

غارتگران اجازه ندادند صدای بحرانِ خوزستان شنیده شود/ وضعیتِ امروز ایران محصولِ به بار نشستنِ سوءمدیریت گسترده در کشور است

طی سه دهه‌ی گذشته دولت نداشته‌ایم بنابراین بازسازیِ اعتماد مردم یکی از اولین اقداماتی است که دولت سیزدهم باید انجام دهد.