افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
جهان باید تبدیل به دهکده ارتباطات شود و قلب جهان خاورمیانه است و تصرف آن بدون تصرف ایران امکان پذیر نیست ۲۶ مهر ۱۴۰۱
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب

جهان باید تبدیل به دهکده ارتباطات شود و قلب جهان خاورمیانه است و تصرف آن بدون تصرف ایران امکان پذیر نیست

باید در خدمت رسانی و رفع موانع مردم گام برداریم تا ماندگاری آنها در پای اصول بیشتر باشد.