افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
تقویت روابط نظامی روسیه و ایران برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در خاورمیانه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
المانیتور گزارش کرد :

تقویت روابط نظامی روسیه و ایران برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در خاورمیانه

وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافهم نامه ای را امضا کردند که به موجب آن دو کشور سطح همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند.