افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
چوب لای چرخ دستگاه‌های اجرایی گذاشتن مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می شود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی

چوب لای چرخ دستگاه‌های اجرایی گذاشتن مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می شود

از طرف دیگر نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد بلکه باید محکم ایستاد.