افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
نامه نمایندگان به رئیس مجلس در اعتراض به مغایرت‌های گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
نماینده مردم اهواز خبر داد :

نامه نمایندگان به رئیس مجلس در اعتراض به مغایرت‌های گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

باتوجه به اعتراض نمایندگان مبنی بر مغایرت‌ها در بارگذاری گزارش برنامه هفتم توسط هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بنا شد در جلسه هیات رئیسه این موضوع بررسی شود.