افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
موضوع هسته ای چالشی بین ایران و آمریکاست و بقیه در راستای منافع ملی خودشان آن را دنبال می کنند ۱۹ دی ۱۴۰۰
رییس سابق کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

موضوع هسته ای چالشی بین ایران و آمریکاست و بقیه در راستای منافع ملی خودشان آن را دنبال می کنند

یران نباید اجازه دهد کشورهایی که خودش آنها را در حوزه برجام ساخته همچون روسیه، طرف های دیگری را در این حوزه بسازند. این مسئله موضوع برجام را پیچیده تر می کند.