افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اگر هیچ صدایی از مجلس بیرون نیاید این مجلس دیگر نماینده مردم نیست ۲۳ دی ۱۳۹۹
نایب رئیس مجلس دهم ؛

اگر هیچ صدایی از مجلس بیرون نیاید این مجلس دیگر نماینده مردم نیست

تحمیل این مشکلات غیرضروری به مردم به چه معناست؟ مگر هدف انقلاب این بوده که ما به مردم فشار بیاوریم؟ هدف این بوده که ایران نمونه یک کشور توسعه یافته اسلامی بشود و بقیه، ما را الگو قرار دهند و جذب اسلام شوند.