افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
هیات های نظارت در بررسی شکایات و احراز صلاحیت ها مراقب آبروی مردم باشند /هوشیار باشید حقی از فردی ضایع نشود / بسترسازی برگزاری انتخابات حداکثرای بر دوش دستاندرکاران انتخابات است ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ؛

هیات های نظارت در بررسی شکایات و احراز صلاحیت ها مراقب آبروی مردم باشند /هوشیار باشید حقی از فردی ضایع نشود / بسترسازی برگزاری انتخابات حداکثرای بر دوش دستاندرکاران انتخابات است

حفظ آبروی مومن از حفظ آبروی خانه خدا مهمتر واولاتر است .

واکنش جدی مجلس به ادعای میرسلیم درباره قالیباف ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

واکنش جدی مجلس به ادعای میرسلیم درباره قالیباف

موضوع و ادعای آقای میرسلیم درباره رئیس مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بحث قرار گرفت.