افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
با حکم دادگاه ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرونده پتروشیمی باختر به خزانه دولت باز می‌گردد ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
نایب رئیس هیئت تفحص از واگذاری پتروشیمی باختر ؛

با حکم دادگاه ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرونده پتروشیمی باختر به خزانه دولت باز می‌گردد

بر اساس حکم دادگاه بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر اجرت‌المثل 10 سال گذشته مبلغ 4600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.