افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
مرد اول بیمه کشور ، سکاندار بیمه رازی شد ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

مرد اول بیمه کشور ، سکاندار بیمه رازی شد

دکتر علی جباری که از وی به عنوان پدر صنعت بیمه ایران یاد می شود به سمت مدیر عامل شرکت بیمه رازی منصوب شد.