افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شد ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شد

هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.