افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
مهلت یک هفته ای مجلس برای دولت جهت اعمال افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰ تیر ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

مهلت یک هفته ای مجلس برای دولت جهت اعمال افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است و دریافتی از دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال کند.