افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
مسکن موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود اما دولت آنرا تقریباً تعطیل کرده است ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

مسکن موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود اما دولت آنرا تقریباً تعطیل کرده است

دولت بخش مسکن را تقریباً تعطیل کرده است در صورتی که مسکن در دنیا موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود و زمانی که این بخش فعال باشد ۱۸۰ کارخانه به طور مستقیم و ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارخانه هم به صورت غیرمستقیم وارد کار می‌شود.