افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
تا چند روز پیش از افتتاح رسمی شورا، گزینه های اصلی شهرداری مشخص خواهند شد ۲۱ تیر ۱۴۰۰
ناصر امانی خبر داد؛

تا چند روز پیش از افتتاح رسمی شورا، گزینه های اصلی شهرداری مشخص خواهند شد

طبق قانونی منع به کارگیری بازنشستگان برخی افراد نمی توانند شهردار شوند.