افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
عده ای تندرو در مجلس هستند که جز آسیب زدن به مجلس و کشور کاری را پیش نمی برند/ اعتراض حق مردم است ۲۷ آبان ۱۴۰۱
نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی:

عده ای تندرو در مجلس هستند که جز آسیب زدن به مجلس و کشور کاری را پیش نمی برند/ اعتراض حق مردم است

امروز تندروها  از رئیس مجلس هم عبور کردند. اینها بیشتر به دنبال فشار بر رئیس مجلس هستند چون رئیس مجلس را هم مطلوب خودشان نمی دانند.