افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
افشاگری سکان دار جدید رایتل ۰۷ مهر ۱۳۹۸
آقای وزیر با لیسانس غیر مرتبط از تخصص صحبت می کند!

افشاگری سکان دار جدید رایتل

اقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیاندازند که درآن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.