افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
متهم احتمالی دلار‌های تلگرامی و نابسامانی بازار ارز در بیانات اخیر مقام معظم رهبری را بشناسید! +سند ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
ادامه شفاف‌سازی کارنامه مس در سال ۱۴۰۱؛

متهم احتمالی دلار‌های تلگرامی و نابسامانی بازار ارز در بیانات اخیر مقام معظم رهبری را بشناسید! +سند

می‌توان گفت باعث و بانی افزایش نرخ دلار و رسیدن اقتصاد کشور به وضع موجود، شرکت‌هایی مثل شرکت مس ایران و مدیران آن هستند و این وضعیت شبیه یک دومینوی طولانی، ادامه‌دار می باشد.