افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
رئیس جدید هیات مدیره موسسه (ملی) ایثار و شهادت انتخاب و منصوب شد ۲۴ تیر ۱۴۰۰

رئیس جدید هیات مدیره موسسه (ملی) ایثار و شهادت انتخاب و منصوب شد

موسسه ایثار و شهادت بصورت ملی در حال فعالیت است و هزاران نفر از جامعه ایثارگری را تحت پوشش خود دارد و تا کنون خدمات گسترده ای به ایثارگران ارائه داده است .