افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
طرح مساله ممنوعیت نطق تعدی به حقوق نماینده و به زبان دیگر تعدی به حقوق مردم ایران است ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز

طرح مساله ممنوعیت نطق تعدی به حقوق نماینده و به زبان دیگر تعدی به حقوق مردم ایران است

ممنوعیت نطق و اخطار من قبل از جلسه هیات نظارت اعمال شده است و هنوز معلوم نیست ۱۵۳ خودرو از ۳۰۰ خودرو دست چه کسانی است.

دوستان دولت و مجلس  لطفا در این شرایط حساس کنونی  از بیان مطالب و رویکردهایی که باعث سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های معاند می شود خوداری کنید ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
سازمان برنامه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت کرد

دوستان دولت و مجلس لطفا در این شرایط حساس کنونی از بیان مطالب و رویکردهایی که باعث سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های معاند می شود خوداری کنید

اینگونه رویکردها نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را برطرف نمی کند بلکه باعث تشویش اذهان عمومی و ادامه دار شدن دعواهای سیاسی خواهد شد.