افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
هنجارشکنانه ترین تجمعات و اعتراضات برلینی‌ها در سالهای اخیر /آیا آلمان به دست پسران هیتلر فتح می‌شود؟ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
یا به راستی زلزله ای در آلمان در حال وقوع است؟

هنجارشکنانه ترین تجمعات و اعتراضات برلینی‌ها در سالهای اخیر /آیا آلمان به دست پسران هیتلر فتح می‌شود؟

ویروس کرونا مثل "اسب تروا" است که مخفیانه وارد محیط زندگی ما شده و به آرامی در تلاش است که کمپانی های مشهور (غالبا یهودی) را ثروتمند کرده و مردم آلمان را فقیرتر کند.