افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
انسان در حال انفجار است ۳۱ تیر ۱۳۹۹
چگونه هیجانات به نبوغ تبدیل می‌شود؟

انسان در حال انفجار است

همه چیز از روزهای مدرسه آغاز می‌شود. روزی که برای اولین بار به مدرسه آمدیم، این انتظار را داشتیم که در آنجا بتوانیم دوستان زیادی پیدا کنیم و با آنها به تفریح و شادی بپردازیم.