افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
تلسکوپ فضایی (جیمز وب) با موفقیت به فضا پرتاب شد ۰۴ دی ۱۴۰۰
فصل جدیدی از رصد آسمان

تلسکوپ فضایی (جیمز وب) با موفقیت به فضا پرتاب شد

اکنون باید منتظر بمانیم تا جیمز وب تمامی مراحل پس از پرتاب را پشت سر بگذارد و فصل جدیدی از رصد آسمان را قم بزند، این تلسکوپ پس از شش ماه اولین داده‌ها را به زمین خواهد فرستاد.