افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
فاجعه زیست محیطی در سفر رئیسی به آذربایجان افتتاح می‌شود؟! ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

فاجعه زیست محیطی در سفر رئیسی به آذربایجان افتتاح می‌شود؟!

پروژه هیپ‌لیچینگ سونگون ناقص است و افتتاح آن می تواند تبدیل به یک فاجعه زیست‌محیطی شود. غالباً کارشناسان ناقص بودن پروژه مذکور را تایید می‌کنند.