افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
امسال هم مثل سال گذشته رقم کسری بودجه قابل توجه است ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم عنوان کرد :

امسال هم مثل سال گذشته رقم کسری بودجه قابل توجه است

از جمله راهکارهای کسری بودجه کاهش هزینه‌های جاری دولت و دستگاه‌های دولتی است.