افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
حساب کشورهای منطقه روی توانمندی تهران با نمایش قدرت نظامی و دریایی ایران ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
کارشناس ارشد مسائل منطقه عنوان کرد ؛

حساب کشورهای منطقه روی توانمندی تهران با نمایش قدرت نظامی و دریایی ایران

کشورهای منطقه با کاهش درگیری‌های منطقه‌ای به دنبال این هستند تا هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی و نظامی یک گفتمان جدید منطقه‌ای شکل بگیرد.