افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
برنامه های حمایتی دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی تنها جنبه تبلیغاتی و رسانه ای دارد ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ؛

برنامه های حمایتی دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی تنها جنبه تبلیغاتی و رسانه ای دارد

در نشست هفته آینده مجلس راه کارهایی را برای ایجاد ساختار دقیق و شفاف جهت ارائه تسهیلات و کمک های بلاعوض به واحدهای تولیدی و اقتصادی تعیین می کنیم تا اعتبارات به مصرف کننده واقعی برسد.