افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
باید برای رفع موانع ازدواج جوانان راهکاری مناسبی اجرا شود ۱۱ تیر ۱۴۰۱
امام جمعه کرج:

باید برای رفع موانع ازدواج جوانان راهکاری مناسبی اجرا شود

ایجاد مسکن و شغل برای تسهیل گری در ازدواج جوانان مهم است لذا کسانی که در تنور گرانی مسکن می‌دمند در تنور جهنم خود می‌دمند