افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
در کسری از ثانیه به هرگونه تهاجمی پاسخ کوبنده خواهیم داد ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
فرمانده نیروی زمینی ارتش :

در کسری از ثانیه به هرگونه تهاجمی پاسخ کوبنده خواهیم داد

به ملت ایران اطمینان می‌دهیم نیروی زمینی ارتش هرگز اجازه نخواهد داد کج اندیشان نگاه چپ به این آب و خاک داشته باشد.