افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
رأی استمزاجی در جلسه غیر علنی مجلس راجع به فضای مجازی  قانونی نیست ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران ر تذکری به هیئت رئیسه مجلس ؛

رأی استمزاجی در جلسه غیر علنی مجلس راجع به فضای مجازی قانونی نیست

درباره گرانی و رشد سرسام‌آور قیمت خودرو باید بگویم که داد مردم درآمده است و علیرغم تذکرات پیاپی نمایندگان شاهد تأثیر یا اقدام شایسته‌ای نبوده‌ایم.