افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
برای واردات خودروهای لوکس به کشور باید عوارض سنگین در نظر گرفته شود ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

برای واردات خودروهای لوکس به کشور باید عوارض سنگین در نظر گرفته شود

واردات خودرو اگر به خودروسازان واگذار شود شاهد مافیای دیگری در این حوزه خواهیم بود.