افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
خود دولت بزرگترین متقاضی ارز در کشور است/80 میلیارد دلار واردات سالانه دست چه کسانی است؟ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ؛

خود دولت بزرگترین متقاضی ارز در کشور است/80 میلیارد دلار واردات سالانه دست چه کسانی است؟

انحصارهای برخی نهادهای خاص یکی از اصلی ترین عوامل فرار سرمایه در دو دهه گذشته در کشور است.