افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
حل مشکلات وظیفۀ هر سه قوه است/ دولتمردان جواب قانع کننده ای برای گرانی ها به مردم داشته باشند ۰۲ تیر ۱۴۰۱
مرجع بزرگ عالم تشیع ؛

حل مشکلات وظیفۀ هر سه قوه است/ دولتمردان جواب قانع کننده ای برای گرانی ها به مردم داشته باشند

می دانیم که دولت در زمینه رفع مشکلات تلاش و کوشش می کند و امیدوار است و ما هم به امید جناب رئیس جمهور امیدواریم.