افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
طرح 2 فوریتی مجلس برای ساماندهی بورس ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد

طرح 2 فوریتی مجلس برای ساماندهی بورس

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تهیه طرح دو فوریتی این کمیسیون برای الزام دولت به استفاده از اعتبارات هدایت شده به سمت بورس برای بهبود وضعیت تولید خبر داد.