افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
ایستادن مردم در صف روغن و مرغ توهین به شعور ملت بزرگ ایران است ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی مجلس ؛

ایستادن مردم در صف روغن و مرغ توهین به شعور ملت بزرگ ایران است

سوءمدیریت در عرصه تولید و مدیریت دوگانه بین دو وزارت خانه جهاد و صمت از مشکلات تامین مرغ در کشور است.