افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
دکتر ظریف سکوت را شکست/کدام دستگاه پروفورمای ورود ۲۰ میلیون واکسن از اروپا را رد کرد؟ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
در پاسخ به ادعاهاى لحظه آخرى زالى؛

دکتر ظریف سکوت را شکست/کدام دستگاه پروفورمای ورود ۲۰ میلیون واکسن از اروپا را رد کرد؟

بگویید کدام دستگاه پروفورمای ورود ۲۰ میلیون واکسن از اروپا را رد کرد؟