افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
صحبت‌های آقای زالی خبر از یک فساد سازمان‌یافته دارد و دیگر بحث ناکارآمدی نیست ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامیَ عنوان کرد ؛

صحبت‌های آقای زالی خبر از یک فساد سازمان‌یافته دارد و دیگر بحث ناکارآمدی نیست

در جلسه "طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی" عرض کردم که امروز باید "طرح صیانت در برابر کرونا" ضرورت داشته باشد.