افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
یکی از راهکارهای موجوددر راستای خنثی سازی تحریم ها ایجاد تفاهم و قرارداد با کشور روسیه است ۲۹ دی ۱۴۰۰
نماینده مردم مشهد در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی

یکی از راهکارهای موجوددر راستای خنثی سازی تحریم ها ایجاد تفاهم و قرارداد با کشور روسیه است

ما نقاط مشترک متعددی با روسیه داریم و هر دو از سوی آمریکا تحریم هستیم و در مسائل منطقه ای استراتژی های تقریبا نزدیکی داریم.