افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
کیش و معمای واگذاری آن به چینی ها؟ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کیش و معمای واگذاری آن به چینی ها؟

خبر واگذاری 25 ساله جزیره کیش به چینی ها اگرچه توسط معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش صریحا رد شده است اما واکنش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به این مسئله بسیار جالب توجه بود