افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
حذف ارز ترجیحی کار درستی است ۱۰ دی ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی

حذف ارز ترجیحی کار درستی است

در سال 1399 ما ۱۲ میلیارد دلار برای تامین یارانه های غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دادیم و اگر این ۱۲ میلیارد دلار را در اختیار مردم قرار دهیم و اقتصاد را واقعی کنیم آنگاه شاهد یک تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.