افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
سازمان برنامه قانون مصوب مجلس را در تخصیص بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح جهت پرداخت حقوق سربازان به درستی اجرا نکرده است ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از کاهش حقوق سربازان

سازمان برنامه قانون مصوب مجلس را در تخصیص بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح جهت پرداخت حقوق سربازان به درستی اجرا نکرده است

حداقل حقوق سربازان مجرد سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که این مبلغ پرداخت نشده است.