افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
فروش کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان و جزو بر نامه‌های هدفمندی‌های یارانه نیست ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

فروش کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان و جزو بر نامه‌های هدفمندی‌های یارانه نیست

بحث فروش کیلویی نان بیشتر به بحث نظارت و جلوگیری از کم فروشی برمی‌گردد و یک اقدام کیفی‌سازی است.