افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برگ برنده ما در مذاکرات است ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برگ برنده ما در مذاکرات است

جمهوری اسلامی ایران نشان داده‌ است که فشار رژیم صهیونیستی به آژانس و گزارش های سیاسی آژانس کوچکترین تاثیری در اراده سیاسیش نخواهد گذاشت.