افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
صحنه‌های منتشر شده از زندان اوین قابل توجیه نیستند ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سخنگوی قوه قضاییه خعنوان کرد ؛

صحنه‌های منتشر شده از زندان اوین قابل توجیه نیستند

با توجه به طرح تحول و دستور ریاست قوه قضائیه و با وجود قوانین فعلی می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد.