افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
مجلس اجازه نمی‌دهد طبقه جهانگیری با ارز رانتی ارتزاق کند/مجلس به دنبال افزایش مالیات از ثروتمندان است ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

مجلس اجازه نمی‌دهد طبقه جهانگیری با ارز رانتی ارتزاق کند/مجلس به دنبال افزایش مالیات از ثروتمندان است

با خودروی چند میلیاردی در خیابان ها می‌چرخند و مالیات نمی‌دهند و وقتی بخواهیم اصلاحات انجام دهیم صدایشان در می‌آید.