افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
توقف پروژه پتروشیمی میانکاله با دستور آیت الله رئیسی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
آیا مصوبه ضد محیط زیستی دولت قبل ابطال می گردد؟

توقف پروژه پتروشیمی میانکاله با دستور آیت الله رئیسی

طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.