افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
چنانچه قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ در هفته‌های آتی نداریم ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی عنوان کرد :

چنانچه قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ در هفته‌های آتی نداریم

امیدوارم که این هشدار دلسوزانه را جدی گرفته و با درایت بیشتر از چالش جدی پیش روی صنعت جلوگیری به عمل آورید.